Конферентна зала

Можете да ползвате КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА намираща се на третия етаж.Ние работим за Вашето качествено обслужване
и добро настроение!